Nedcam B.V.

CNC frezen

De kern van de activiteiten van Nedcam is CNC frezen. Heel specifiek hierbij is dat het gaat om frezen van relatief zachte materialen op afmetingen tot wel 25 meter lengte!!

De materialen waar wij vooral mee werken:
- Hout / MDF
- Schuimen; EPS (piepschium), XPS, PU, PVC, Corecell, etc.
- Kunststoffen
- Aluminium

Het frezen doen wij met verschillende machines die allemaal voor specifieke werkzaamheden ingezet worden:

3-assige freesmachines. Deze worden ingezet voor:
- Het contourfrezen in plaatwerk
- Het frezen van interieuren
- Het frezen van eenvoudige 3D-vormen

5-assige freesmachines. Deze worden ingezet voor:
- Het frezen van complexe 3D-vormen
- Het uitsnijden van producten; ontdoen van productieflenzen
- Frezen van schaalmodel tot 25 meter moedermal

Om een zo groot mogelijke variatie van mogelijkheden te bieden en zo efficiënt mogelijk te frezen worden naast de eigen machines van Nedcam ook machines van strategische partners ingezet.

3-assig frezen:
Bij 3-assig frezen hangt de snel ronddraaiende beitel in een vaste kop. Deze freeskop kan de beitel slechts bewegen in X en Y-richting (in het vlak) en de Z-richting (in de hoogte). Veelal wordt deze techniek toegepast voor vlak werk. Bij toepassing op sterk gekromde vlakken zou de Z-hoogte al gauw te laag zijn én op de gekantelde vlakken zouden duidelijk freesbanen zichtbaar kunnen worden.

5-assig frezen:
Bij 5-assig frezen kan, naast de mogelijkheden van het 3-assig frezen, de freeskop ook nog in 2 richtingen draaien. Het grote voordeel hiervan is dat de beitel tijdens het frezen zoveel mogelijk loodrecht op het (zelfs sterk gekromde) oppervlak staat. De stappen tussen opeenvolgende freesbanen worden hierdoor optimaal t.o.v. het gekromde oppervlak genomen met een optimaal mooi glad oppervlak. Tot zover als de freesbeitel het toe laat zijn zelfs ondersnijdingen mogelijk.

  • Sunreef
  • Hand voor de Voice of Holland
  • Contest
  • Cinderella - Demakersvan
  • Judith Wiersema - Torso