De bouw is klaar! Met deze prachtige, duurzame productiehal (voorzien van zonnepanelen, met hoge isolatiewaarde en warmtepomp) zijn we klaar voor de toekomst.

Met deze extra ruimte komen we tegemoet aan de toenemende vraag naar mallen (o.a. voor de windindustrie) en composietproducten. Ook is hier een spuitcabine van 27 meter lang gerealiseerd. In de 'oude' productiefaciliteit komt de focus volledig op hotspray te liggen. 

Kom eens bij ons op bezoek


Minerva 42, 8448 CS Heerenveen
Route