Privacyverklaring en Cookiebeleid

Wij vinden uw privacy belangrijk!

 

 

Nedcam Solutions B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Nedcam Solutions B.V.
Minerva 42
8448 CS Heerenveen

+31 513 65 64 00

KvK 09150198
BTW/VAT NL8141.56.940.B01
ING Bank 067 33 17 277

Persoonsgegevens die wij verwerken
Nedcam Solutions B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op onze website doordat u gebruik maakt van onze website en eventuele formulieren en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij via onze website verwerken:

Voor- en achternaam
E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie bijzonder of gevoelige gegevens te verzamelen over websitebezoekers.
Denk hierbij aan geslacht, persoonsnummers of bankgegevens.
Onze website heeft evenmin de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Nedcam Solutions B.V. verwerkt uw persoonsgegevens die u vrijwillig via de website aan ons verstrekt om contact met u op te kunnen nemen en zo uw vragen te beantwoorden of een samenwerking met u te starten.

Geautomatiseerde besluitvorming
Nedcam Solutions B.V. neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen via de website besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Nedcam Solutions B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Naam en mailadres, verstrekt via de website bewaren wij zolang de correspondentie met u voortduurt. Wanneer de correspondentie beëindigd wordt en er is geen zakelijke overeenkomst met u gesloten worden uw naam en mailadres binnen vier weken uit onze systemen verwijderd.

Google analytics gegevens bewaren wij 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd: aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Nedcam Solutions B.V. verstrekt in principe nooit persoonsgegevens aan derden en als dit wel gebeurd alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nedcam Solutions B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Nedcam Solutions B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk;

Links van en naar andere websites
Op deze website worden enkele links naar externe websites gebruikt. Deze worden geopend in een nieuw venster.
Op deze pagina’s gelden de privacy voorwaarden behorend bij die betreffende pagina.

Gebruik van Social Media koppelingen
Op onze website gebruiken wij een doorverwijzing naar onze eigen Social Media kanalen.
Ook laden wij berichten van onze eigen zakelijke Linkedin pagina.

Gebruik van foto’s van personen op onze website
Wij gebruiken foto’s op onze website wellicht  foto’s waarop personen mogelijk herkenbaar in beeld zijn. Deze foto’s zijn afkomstig uit ons eigen archief of hebben wij van leveranciers of klanten ontvangen met toestemming deze te gebruiken. Waar mogelijk hebben wij contact gezocht met deze personen om hen om toestemming voor het gebruik van deze foto’s te vragen.
Staat u op een van deze foto en bent u van mening dat u die toestemming niet gegeven hebt of wilt u deze toestemming intrekken, neem dan contact op met zodat wij de foto zo snel mogelijk kunnen verwijderen.

Cookiebeleid

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Nedcam Solutions B.V. gebruikt alleen analytische en enkele functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Analytische cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 26 maanden
Voor het laden van berichten vanaf onze Socials (Linkedin) gebruiken wij ook een cookie.
Deze zorgt voor het inlezen van onze eigen facebookpagina. Wij laden geen berichten of gegevens van anderen.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Voor meer actuele informatie over cookiegebruik op deze website:
http://www.cookiechecker.nl

 

Disclaimer

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Nedcam Solutions B.V. spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de gegevens in deze website. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens op de website voorkomen of mocht de informatie niet meer aktueel zijn, dan aanvaardt noch Nedcam Solutions B.V. noch de maker van de website enige aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen en/of schade hierdoor.
© Niets uit deze website mag verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van Nedcam Solutions B.V.